Služba za zaštitu zdravlja predškolske djece

Šef Službe: prim. dr. Gani Gadžo, specijalista pedijatar

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 07 do 15 sati


 U okviru Službe za zdravstvenu zaštitu predškolske djece postoji jedan punkt sa pet ordinacija i pet radnih timova i jednom intervencijom.

Kadrovska struktura zaposlenih u Službi je sljedeća:

–         4 specijalista pedijatra,

–         6 medicinskih tehničara