Služba za zaštitu zdravlja usta i zuba djece i odraslih

Šef Dispanzera : mr.sci. Jasmin Habibović, doktor stomatologije

 

Kadrovska struktura: 10 doktora stomatologije , 1 specijalista oralne hirurgije, i 11 stomatoloških tehničara. Ova služba je opremljena sa pet novih stomatoloških stolica sa pratećom opremom. Rad se odvija na jednom punktu u dvije smjene i subotom u I smjeni.

_MG_3701