Upravni odbor

Organ upravljanja Doma zdravlja je Upravni odbor, kojeg imenuje i razrješava Općinsko vijeće Živinice, na prijedlog općinskog načelnika.

JZU Dom zdravlja ima Upravni odbor u sastavu:

  • Muhamed Hadžić, predsjednik
  • Nail Jusić, član
  • Ćazim Mulić, član

Djelokrug i odgovornosti UO su utvrđene članom 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i članom 36. Statuta JZU Dom zdravlja Živinice.