“Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH”- priznanja za naše menadžere

Dodjelom priznanja i pohvala zaslužnim institucijama i pojedincima za ovu godinu, te akreditacija i sertifikacija zdravstvenim ustanovama završeni su peti “Dani kvaliteta u zdravstvu FBiH”, koji su održani u Sarajevu 14. i 15. decembra u organizaciji Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ).

Priznanje ‘Šampion kvaliteta” za ovu godinu pripalo je dr.sci. Halidu Mahmutbegoviću. Priznanje se dodjeljuje za doprinos u procesu uspostavljanja sistema sigurnosti i kvaliteta u FBiH, a istaknut je doprinos dr. Mahmutbegovića u ulozi facilitatora u velikom broju zdravstvenih ustanova.

Priznanje za izvrsnost u kategoriji ‘Menadžer ustanove’ dobili su direktor Doma zdravlja Živinice dr. Esed Omerkić, i direktor Doma zdravlja Banovići dr. Izet Hasanović.

Ovom prilikom čestitamo našim laureatima, sa željom da i u narednoj godini nastave sa istim uspjesima!