In memoriam: Primarijus dr Ismet Hajdarbegović, specijalista pedijatar (1952.- 2024.)

U dubokom poštovanju i sa tugom u srcu, ovaj tekst posvećujemo sjećanju na Prim. dr Ismeta Hajdarbegovića, specijalista pedijatar, našeg uposlenika u penziji koji je dana 07.01.2024. godine preminuo u svom porodičnom stanu, čije uspomene i doprinos ostaju da žive među nama.

Kratka biografija:

dr Ismet Hajdarbegović rođen je 11.10.1952. godine u Živinicama. Osnovnu školu završio je u Donjim Dubravama, a srednju medicinsku školu u Tuzli. 1971. upisuje Medicinski fakultet u Sarajevu na kojem diplomira 21. juna 1977. godine. Iste godine zapošljava se u Domu zdravlja Živinice na poslovima doktora medicine u službama medicine rada, opšte medicine i hitne medicinske pomoći.

1983. godine obavlja dužnost direktora Doma zdravlja.

Specijalizaciju iz pedijatrije obavlja od 1984. do 1988. godine na kliničkim centrima u Tuzli i Sarajevu, te 30.decembra 1988. godine polaganjem specijalističkog ispita stiče zvanje specijaliste pedijatra.

Čitavo vrijeme agresije na RBiH proveo je na radnom mjestu šefa Dječijeg dispanzera Doma zdravlja Živinice, te u općinskim strukturama kao član raznih komisija koje su imale za cilj organizaciju rada i života lokalne zajednice u ratnim uslovima.

Jula 1995. nakon pada zaštićene zone Srebrenica učestvuje u prihvatu i medicinskom zbrinjavanju  učesnika proboja na rejonu Nezuka.

Počasno zvanje primarijus stiče 2006. godine.

Pohađao je mnogobrojne kurseve iz ultrazvučne dijagnostike, od kojih se posebno ističe dijagnostika kukova kod novorođenčadi, čime je pravovremeno počelo liječenje  kod velikog broja najmlađih pacijenata sa područja Živinica, ali i Banovića, Kladnja, Kalesije, Lukavca…

Dobitnik je spomen plakete općine Živinice za doprinos u oblasti zdravstvene zaštite i organizacije zdravstva.

Svoj radni vijek u JZU Dom zdravlja Živinice završio je 11.oktobra 2017., na 65. rođendan.

Nažalost, skoro cijeli period nakon penzionisanja proveo je u borbi sa opakom bolešću. Preminuo je  07.01.2024. godine u svom stanu u Živinicama, okružen najbližom rodbinom.

Dr Ismet Hajdarbegović ostat će upamćen kao ljekar koji je čitav svoj radni vijek proveo pomažući svojim pacijentima te nesebično dijeleći svoje znanje i iskustvo sa mlađim kolegama.

Komemorativna sjednica će se održati dana 09.01.2024. godine u 11:00 sati u Centru za edukaciju Doma zdravlja Živinice.
Dženaza-namaz će se klanjati istog dana u haremu Islamskog centra u Živinicama u 14:30 sati, druga dženaza-namaz će se klanjati i ukop obaviti na mezarju Karaula Dubrave Donje u 15:00 sati.