Inovacija za zdravije djetinjstvo

Posljednjih godina na području naše Općine primjetan je povećan broj oboljelih od respiratornih oboljenja, pri čemu najveći procenat zauzimaju djeca. U zimskom periodu problemi sa disajnim putevima su učestaliji, a svi oni koji imaju taj problem sve češće se oslanjaju na inhalatornu terapiju.

Inhalatori su uređaji koji mogu pretvoriti lijek iz tekućeg stanja u kapljice – aerosoli, koje se potom mogu lahko udahnuti kroz masku ili usni nastavak. Jedna od ključnih prednosti inhalacije je činjenica da se lijek dostavlja direktno u respiratorni trakt, omogućujući da visoka koncentracija lijeka dođe do ciljanog područja.

Služba za zaštitu zdravlja predškolske djece naše Ustanove do sada je imala velike probleme pri korištenju inhalatorne terapije, jer su zbog intenzivnog korištenja bili učestali kvarovi na inhalatorima, što je onemogućavalo pravovremenu i efikasnu terapiju.

Zahvaljujući inovaciji Samira Jašarevića, zaposlenika Službe za tehničke poslove, a uz nesebičnu podršku menadžmenta Ustanove i rukovodstva Službe za zaštitu zdravlja predškolske djece, ti dani su iza nas: od protekle sedmice u ovoj Službi funkcioniše centralizirani sistem za inhalaciju, koji omogućuje istovremenu inhalaciju za 7 mališana.

Sistem je sačinjen od kompresora koji se nalazi u zasebnoj prostoriji i omogućava praktično nečujnu distribuciju komprimiranog zraka u sobi za inhalacionu terapiju. Na taj način eliminisana je buka kompresora, koja je bila dodatni faktor uznemirivanja ionako uznemirenih djece i roditelja.

Preduzete su sve mjere za zaštitu pacijenata (filter za prečišćavanje zraka i baktericidni filter), tako da su djeca potpuno sigurna prilikom tretmana.

 

Ustanova ovom prilikom izražava zadovoljstvo što u svojim redovima ima ovakve zaposlenike, te će se truditi da određenim mjerama stimulativno djeluje kako bi ovakvih inovacija bilo još više, a sve u cilju što boljeg i efikasnijeg rada.