Obavljena vanjska ocjena pet timova porodične medicine u svrhu akreditacije

Vanjski ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH dr. Senaida Marina Babić, dr. Zlatko Šantić i diplomirana medicinska sestra Dženita Hodžić obavili su vanjsku ocjenu pet timova porodične medicine Doma zdravlja Živinice u svrhu akreditacije u okviru projekta “Poboljšanje kvaliteta/akreditacije timova porodične/obiteljske medicine u FBiH (CVRAM projekt)” koji implementira ured Svjetske zdravstvene organizacije u BiH (SZO), a financijski podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC).

Pregledana su dva tima u centralnoj, i tri u područnim ambulantama Donje Dubrave, Svojat i Đurđevik.

“S obzirom na trenutnu otežanu situaciju smogli smo snage da, uzevši u obzir sav trud uložen u proteklom periodu kako bi naši pacijenti dobili najbolju moguću uslugu, idemo u pravcu ranije dogovorene vanjske ocjene naših pet timova porodične medicine u svrhu akreditacije. Kada je riječ o standardima kvaliteta i sigurnosti dva su bitna uslova: njihovo uspostavljanje, i njihovo održavanje, na čemu ova ustanova kontinuirano radi već duži niz godina.

Nakon što smo uspješno akreditirali 31 tim porodične medicine i kroz projekat CVRAM krenuli u pripremu ovih pet timova koji su danas u vanjskoj ocjeni, uporedo s njima mi smo i u ostalim timovima pripremali dokumentaciju za akreditacijske standarde tako da slobodno mogu reći da nije pitanje da li su spremni, već kada će i oni ući u proces akreditacije”, kaže dr. Halid Mahmutbegović, koordinator kvaliteta u DZ Živinice.

Dodaje kako u ovom Domu zdravlja i u ostalim službama polažu mnogo pažnje na kontinuiranom unapređenju kvaliteta te da imaju visok stepen primjene standarda sigurnosti i kvaliteta:

“Sistem sigurnosti i kvaliteta je nešto od čega korist imaju kako pacijenti, tako i zaposleni u zdravstvenoj ustanovi, menadžment i kompletna lokalna zajednica. U svakom dijelu Općine Živinice danas imate certificiran tim porodične medicine, nadamo se uskoro i akreditirane timove”, dodaje dr. Mahmutbegović.

Šefica Porodične medicine u DZ Živinice prim. dr. Dušanka Bećirović kaže kako su timovi spremni te da svi u ovoj ustanovi uvođenje standarda sigurnosti i kvaliteta gledaju kao na nešto što ostaje Ustanovi i njenim pacijentima.

“Prvenstveno smo liječnici, i zadovoljstvo pacijenta nam je na prvom mjestu, a kroz certifikaciju i akreditaciju povećava se kvalitet usluge što naši pacijenti prepoznaju. Naša je želja da i ostatak Ustanove što skorije krene u pravcu akreditacije kao i preostali certificirani timovi porodične medicine koji već ispunjavaju visoke standard”, kaže prim.dr. Dušanka Bećirović.

Nakon završetka vanjske ocjene, izvještaje vanjskih ocjenjivača će pregledati i ocijeniti Komisija za akreditaciju i na osnovu pokazanih rezultata će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa akreditacijom.

(Izvor:www.akaz.ba)