Izvještaj o realizaciji ugovora/okvirnih sporazuma za javne nabavke za 2017. godinu

Izvještaj možete preuzeti ovdje