Izvještaj o realizaciji ugovora/okvirnih sporazuma za javne nabavke u 2016. godini

Za pristup izvještaju, kliknite ovdje