Centar za mentalno zdravlje postao prva akreditovana služba u Domu zdravlja Živinice

Centar za mentalno zdravlje JZU Dom zdravlja Živinice je ovih dana dobio potvrdu svog uspješnog djelovanja dodjelom akreditacije od strane Agencije za kvalitet u zdravstvu (AKAZ) u FBiH.

akreditacija-cmz-2

Akreditacija  je znak  da Centar za mentalno zdravlje ispunjava propisane standarde iz oblasti mentalnog zdravlja, što znači da se usluge pružaju prema preporukama i dostignućima savremene medicine i prakse, odnosno  da su ispunjeni i ostali uslovi vezani za prostor i opremu, za saradnju sa institucijama u zajednici, a sve sa ciljem unapređenja mentalnog zdravlja.

Članovi tima koji su učestvovali u pripremi  Centra za mentalno zdravlje za Akreditaciju su: Prim. dr Tadić Ljubica – šef, Lejla Đug, socijalni radnik, Esmira Halilović – Mukić, odgovorna medicinska sestra, medicinske sestre Nermina Hasanagić i Elvira Muhić i Admira Nukić – okupacioni terapeut.

osoblje-cmz

Tokom procesa Akreditacije Centar za mentalno zdravlje je imao i podršku od strane menadžmenta Ustanove,  posebno od direktora Ustanove  Prim. doc.dr.sc. Eseda Omerkić i koordinatora za kvalitet u zdravstvu Ustanove dr.sci. Halida Mahmutbegovića.

Vanjski ocjenjivači imenovani od strane AKAZ, nakon uvida u sam rad CMZ, uvida u dokumentaciju,  nakon ispitivanja zadovoljstva klijenata i svih ostalih parametara, su ocijenili CMZ sa 95,10% ispunjenosti akreditacijskih standarda.

Dodjela Akreditacije je izvršena šefici Centra za mentalno zdravlje prim. dr. Ljubici Tadić  od strane direktora AKAZ- dr. Ahmed Novo, na Četvrtim danima kvaliteta u zdravstvu, održanim 15. i 16. decembra u Sarajevu.

dodjela-cmz

Centar za mentalno zdravlje JZU Dom zdravlja Živinice  je prva akreditovana služba u Ustanovi, i ovom prilikom upućujemo iskrene čestitke osoblju Centra sa željom da i u narednom periodu nastave sa uspješnim radom.