Implementacija radiološkog informacionog sistema (RIS) u Službi za radiološku dijagnostiku

Unapređenje rada Službe za radiološku dijagnostiku nabavkom digitajzera i implementacijom radiološkog informacionog sistema(RIS) je pozitivan razlog u povodu kojeg je gradonačelnik Samir Kamenjaković, zajedno sa svojim saradnicima, posjetio JZU Dom zdravlja Živinice.

Implementacija radiološkog informacionog sistema podrazumijeva rješenje koje će zadovoljiti zahtjeve moderne medicine i istovremeno izvršiti primjenu savremenih informacionih i telekomunikacionih tehnologija (ICT) u radiologiji.

Takav pristup se naziva teleradiologija, a predstavlja elektronski prenos radioloških snimaka sa jedne lokacije na drugu, sa ciljem da budu dostupni radiolozima i drugim medicinskim ekspertima koji se nalaze na udaljenim lokacijama.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića najbitnija prednost koja se ostvarila ovim korakom jeste ta da se zračenje prilikom radioloških procedura kod pacijenata smanjuje za 40 %, dok se ustaljena praksa nosanja nalaza od jednog do drugog odjela ukida jer će svaki porodični ljekar imati mogućnost elektronskog pristupa traženom nalazu.

Dodatne prednosti teleradioloških sistema su naprednije manipulisanje snimcima i smanjenje vremena koje je potrebno od nastanka snimka do postavljanja dijagnoze.

Nabavka digitajzera i implementacija radiološkog informacionog sistema(RIS) finansirana je iz budžeta Grada Živinice za 2019. godinu, a novčana vrijednost projekta je 80.000,00 KM.