Puštena u rad tri nova aparata za hemodijalizu

Dana 02. novembra u Centru za hemodijalizu su svečano puštena u rad tri nova aparata, nabavljena sredstvima dobijenim iz budžeta općine Živinice.

S obzirom da je u Centru za hemodijalizu sadašnja oprema jako zastarjela i podložna kvarovima, ova donacija će značajno poboljšati rad Centra, kao i uslove za dijaliziranje pacijenata.

Načelnik općine Živinice Samir Kamenjaković je istakao zadovoljstvo što Općina učestvuje u poboljšanju uslova za osoblje i pacijente Doma zdravlja, te je i za naredni period najavio značajna ulaganja u našu Ustanovu.