Archive for Tenderi

Plan javnih nabavki za 2022.godinu

Plan javnih nabavki za 2022. godinu možete pronaći ovdje

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Plan možete pronaći ovdje.

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Plan javnih nabavki za 2020. godinu možete pogledati ovdje.

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu možete pogledati ovdje

Izvještaj o realizaciji ugovora/okvirnih sporazuma za javne nabavke za 2017. godinu

Izvještaj možete preuzeti ovdje

Plan javnih nabavki u 2017. godini

Plan javnih nabavki za 2017. godinu možete pronaći ovdje

Izvještaj o realizaciji ugovora/okvirnih sporazuma za javne nabavke u 2016. godini

Za pristup izvještaju, kliknite ovdje

Plan javnih nabavki u 2016. godini

Za pristup Planu, kliknite ovdje

Izvještaj o realizaciji ugovora/okvirnih sporazuma za javne nabavke u 2015. godini

Za pristup izvještaju, kliknite ovdje

Plan javnih nabavki u 2015. godini

Plan javnih nabavki u toku 2015.godine