Tim 12 – DZ Živinice

Adresa: Alije Izetbegovića 17, 75270 Živinice

Ljekar: dr Naida Čičkušić

Sestre: Mirsada Aljić, Enisa Karić

Kontakt-telefon:062/794-502