Tim 26 – Višća

Ambulanta porodične medicine Višća

Ljekar: dr Velida Omerkić

Sestra: Sena Okić

Kontakt-telefon: 062/443-189