Tim 4 – Gornje Dubrave

Ambulanta porodične medicine Gornje Dubrave – tim 4

Adresa: Gornje Dubrave bb (kod Pošte)

Ljekar: dr Mirjana Mandušić

Sestre: Nihada Dedić, Mirela Hadžić

Kontakt-telefon:035/814-730