Tim 30 – DZ Živinice

Adresa: Alije Izetbegovića 17

Ljekar: Dr Dženana Ovčina

Sestre: Vesna Pavičić, Naida Butković

Kontakt-telefon:061/658-992