Tim 19 – DZ Živinice

Adresa: Alije Izetbegovića 17, Živinice

Ljekar: dr Dževida Kamenjašević

Sestre: Anela Hadžić, Merima Kuduzović

Kontakt-telefon: 061/016-709