Služba za zdravstvenu zaštitu žena

Šef službe: dr. Narcisa Šiljegović, specijalista za ginekologiju i akušerstvo

Radno vrijeme:ponedjeljak-petak od 07 do 15 sati
Kadrovska struktura:

– troje specijalista za ginekologiju i akušerstvo,

– jedan specijalizant,

– jedna diplomirana medicinska sestra i

– tri akušerske sestre.

_MG_3690