Služba za zdravstvenu zaštitu žena

Šef službe: dr. Muhamed Jukanović, specijalista ginekologije i akušerstva

Telefon:035/560-427

Radno vrijeme:ponedjeljak-petak od 07 do 15 i 30 sati

NAČINI ZAKAZIVANJA PREGLEDA:

 • Direktnim kontaktom na recepciji službe
 • Putem telefona

Zakazivanje možete obaviti lično, ili to za vas može učiniti član porodice ili drugo lice koje se brine o vama.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena bavi se:

 • pregledima u cilju dijagnostikovanja i liječenja bolesti genitalnog trakta žene,
 • dijagnostikovanjem trudnoće,
 • praćenjem trudnoće,
 • kontrolom rizične trudnoće,
 • preventivnim pregledima u cilju ranog otkrivanja malignih oboljenja genitalnog trakta žena,
 • očuvanjem i unapređenjem reproduktivnog zdravlja
 • edukacijom u smislu promocije zdravih stilova života,
 • prenatalnim otkrivanjem urođenih genetskih bolesti.

 1. USLUGE KOJE PRUŽA SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA:
 • ispitivanje i liječenje bolesti genitalnog trakta
 • ispitivanje i liječenje steriliteta
 • otkrivanje i vođenje trudnoće

2. DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE:

 • uzimanje brisa po Papanikolau
 • kolposkopija
 • UZV ginekološki
 • UZV trudnica
 • UZV dojke
 • uzimanje vaginalnog i cervikalnog brisa
 • mikroskopski preparat – obično bojenje

3. RAD U SAVJETOVALIŠTU:

 • za planiranje porodice i kontracepciju
 • za žene reproduktivne dobi
 • za trudnice

OSTALE USLUGE:

 • Lokalna aplikacija lijeka
 • skidanje šavova, kopči sa toaletom i previjanjem
 • aplikacija pesara
 • ekstrakcija pesara
 • tuširanje grlića maternice